Łódź, Polska
+48 784 33 22 73
kontakt@teatrmer.pl

Edukacja

Warsztaty teatralne w twojej szkole

Program skierowany jest przede wszystkim do ludzi, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi o szeroko rozumianej tematyce teatralnej. Podczas warsztatów przekazujemy wiedzę o tworzeniu spektaklu, o wszystkich jego elementach składowych. Roli scenarzysty, reżysera, scenografa, kompozytora, oświetleniowca, akustyka itd. Uczymy podstawowych zasad zachowania się na scenie. Pokazujemy kilka ćwiczeń dykcyjnych i oddechowych, które można wykorzystać w pracy z dziećmi. Uczestnicy wykonują elementarne zadania aktorskie w pojedynkę i w grupach. Dzięki temu przybliżamy im zagadnienie prawdy scenicznej. Poza tym w formie zabawy zostają niejako „zmuszeni” do wymyślenia scenariusza i wyreżyserowania krótkiego spektaklu. Razem wyciągamy wnioski z pracy kolegów. Na końcu podsumowujemy zdobyte doświadczenia i odpowiadamy na wszystkie pytania dotyczące pracy na scenie.W zależności od zapotrzebowania warsztaty mogą mieć skromniejszą formę, bądź mogą być rozbudowane i trwać kilka dni.

Lekcja teatralna w twojej szkole

Nasz program warsztatów teatralnych dąży przede wszystkim do uświadomienia dzieciom i młodzieży, jakimi są wyjątkowymi ludźmi. Poprzez działania para-teatralne, w których biorą oni czynny udział uświadamiamy im jak mogą sobie pomóc w dążeniu do celu, jak uwierzyć w siebie, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych (np. egzamin do gimnazjum, matura itp.). Jednocześnie pokazujemy kulisy teatru lalkowego i dramatycznego.

Uświadamiamy młodym ludziom, że są w stanie sami zrealizować prawdziwy spektakl teatralny, a jeśli to potrafią, to nie ma na świecie rzeczy, której nie byliby w stanie dokonać. Najważniejsze to wybrać sobie w życiu cel i do niego dążyć. Dużą dawkę optymizmu przekazujemy młodzieży w lekkiej formie, występujemy razem na scenie, a przy okazji zabawy zmuszamy ich do myślenia i działania.

Oferta skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów i innych zorganizowanych grup.

Lekcja teatralna trwa 2 godziny i prowadzą ją dyplomowani aktorzy.

Plan warsztatów:

część teoretyczna

  • przywitanie i przedstawienie się (mowa ciała)
  • krótkie omówienie konwencji teatralnych
  • ćwiczenia dykcyjne
  • elementy spektaklu

przerwa

część praktyczna

  • scenki solowe i grupowe
  • świadoma współpraca z partnerem (scenki grupowe)
  • etiudy z tekstem (dwójkowe i grupowe)
  • przedstawienie etiudy pantomimicznej (praca w grupach)
  • etiuda pantomimiczna (dla całej grupy)
  • podsumowanie, pytania i odpowiedzi

Grupy zorganizowane:

Wybierz termin a my poprowadzimy warsztaty specjalnie dla Ciebie!