strony internetowe szczecin
Strona główna » Aktualności » Teatr MER z Fundacją JiM

Teatr MER z Fundacją JiM

19.10.2012, 22:21

Projekt " Teatr JiM" opiera się na organizacji rehabilitacji poprzez cykliczne warsztaty teatralno artystyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Warsztaty są prowadzone przez terapeutów doświadczonych w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie przy wsparciu ze strony specjalistów z dziedziny teatru, filmu i fotografii. W pracy warsztatowej są zachowane standardy określone w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wsparcie merytoryczne w prowadzeniu warsztatów i przygotowaniu spektaklu zapewnia współpraca z dyplomowanymi aktorami Teatru MER.

Metody użyte do nauki uwzględniają ograniczenia osób niepełnosprawnych intelektualnie, które mają trudności w zapamiętywaniu zachowań, a nauka odbywa się za pomocą silnego motywowania, podkreślania mocnych stron oraz metodą żmudnych, wielokrotnych prób. Wsparcie to polega na nadzorze nad wdrażaniem poszczególnych części tematycznych warsztatów, na konsultacji przy konstruowaniu przedstawienia, doborze środków wyrazu teatralnego, scenografii i kostiumów.

Warsztaty artystyczne realizowane są w siedzibie Fundacji JiM przy ul. Tatrzańskiej 105 w Łodzi, a ich uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie - podopieczni fundacji.

W pierwszym miesiącu warsztatów spośród zrekrutowanej 30 osobowej grupy uczestników na podstawie przeprowadzonych obserwacji, posiadanych predyspozycji, Indywidualnych Planów Terapii wyodrębnione zostały trzy 10-osobowe podgrupy. Każda z tych grup pracuje m.in. metodą teatroterapii przy wykorzystaniu różnych narzędzi i form przekazu.

Pierwsza grupa to grupa teatralna, która pracuje nad spektaklem. Do działań włączeni są również rodzice/opiekunowie, którzy wraz z swoimi podopiecznymi tworzą scenografię, rekwizyty, wspomagają przy próbach. Aby przybliżyć uczestnikom projektu specyfikę pracy teatralnej przewidziano wyjście do Teatru na sztukę teatralną. Opiekę merytoryczną w trakcie warsztatów pełnią aktorzy z Teatru MER

Druga grupa uczestników to grupa warsztatów filmowych, która poznaje tajniki pracy filmowej. Za pomocą dostępnego sprzętu tj. dwóch kamer cyfrowych uczestnicy tworzą film dokumentalny z realizacji projektu oraz z tworzonego przedstawienia a także krótki film reklamowy realizaowany w technice poklatkowej. Filmy nakręcone w trakcie trwania projektu zostaną zaprezentowane w dniu premiery przedstawienia w Teatrze Małym w Łodzi.

Wsparciem merytorycznym na warsztatach jest współpraca z Ewą Gałat, aktorką Teatru MER i absolwentką Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, na wydziale Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia, o specjalności Realizacja Obrazu Filmowego i Telewizyjnego oraz Marcinem Truszczyńskim - aktorem Teatru MER, absolwentem PWSFiTviT w Łodzi, kierunek organizacja sztuki filmowej i telewizyjnej. Uczestnicy tej grupy warsztatowej wezmą również udział w warsztatach w „łódzkiej filmówce" gdzie bezpośrednio będą mogli poznać tajniki sztuki filmowej.

Trzecią grupę stanowią uczestnicy warsztatów fotograficznych. Pod okiem pana Michała Awina, fotografa zapoznają się ze sztuką fotografii, obróbki cyfrowej oraz umiejętnością zachowywania na zdjęciach tego co wyjątkowe. Dzięki tym warsztatom zebrany zostanie materiał z przygotowań do spektaklu, prób, prac nad scenografią, rekwizytami, itp. Z powstałych zdjęć zrealizowana zostanie w foyer Teatru Małego wystawa fotografii naszych uczestników. W ramach warsztatów dzieci i młodzież zabrana zostanie do Galerii na wystawę fotografii.

Projekt Teatr JiM jest współfinansowany przez Fundację PZU.

Już wkrótce wielki finał!

 

Więcej informacji o Fundacji JiM znajdziesz TUTAJ

 

fot. Michał Awin

catering łódź, remonty opoczno

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 paka-mera.pl